Kasvun kaava on yllättävän yksinkertainen. Kasvu syntyy tuottamalla lisäarvoa, jota asiakkaat ovat valmiita hyödyntämään ja josta he ovat valmiita...