Valmennukset ja toimeenpano

Haluamme saada aikaan pysyviä muutoksia

Osaamisen kehittäminen ja toimeenpanon varmistaminen jäävät usein liian vähälle huomiolle, kun arjen tehtävät ajavat kehittämisen yli. Samalla osaamisen kehittäminen ja toimeenpanon selkeys ovat kuitenkin perusvaatimuksia organisaation toimivuudelle ja työntekijöiden tyytyväisyydelle.

Emme usko luokkahuonevalmennuksiin, ne ovat toki innostavia, mutta haluamme saada aikaiseksi pysyviä muutoksia. Siksi rakennamme valmennuksemme aina arvojemme pohjalta ja toteutamme ne osallistumalla organisaation arkeen.

1. Inhimillisyys

Ymmärrämme erilaisuutta, arvostamme ihmisyyttä ja uskomme yksilötason yhteyteen.

2. Innostus

Olemme innostuneita asiakkaamme asioista, ymmärrämme niitä ja vaadimme itseltämme enemmän kuin muilta.

3. Intohimo

Meille intohimo tarkoittaa sitä että olemme nöyriä työn edessä ja sitä että jaksamme päivästä toiseen ratkoa eteemme tulevia isoja ja pieniä asioita.

inLiner varmistaa, että tuloksista tulee totta

Olipa kysymyksessä sitten myynti- tai työyhteisövalmennus, räätälöimme sen aina siten, että tulokset ovat mitattavia ja muutokset pysyviä. Joskus valmennus ja osaamisen kehittäminen ei riitä ja toimeenpanon varmistaminen vaatii inLineria.

inLiner on asiakasorganisaatioon integroitunut Topliner asiantuntijamme. Jotkut kutsuvat sitä interim-, tai vuokrajohtaja -palveluksi, mutta meille se on enemmän. inLiner muodostaa jatkuvasti tilannekuvansa Toplinereiden vahvan tuen avulla ja varmistaa toimeenpanon osana asiakasorganisaatiota.

Palveluprosessi

Kartoitamme valmennuksen ja osaamisen kehittämisen tarpeen ja teemme selkeän ehdotuksen valmennuksen sisällöstä, vaikuttavuuden mitattavuudesta ja pysyvän muutoksen varmistamisesta.