Myynnin muotoilu

Myynnin muotoilua tarvitaan, kun arki on ajanut kehittämisen yli

Monissa yrityksissä myynnin mallit ja prosessit vanhenevat, kun tuote, tai palvelu kehittyy, tai toimialalla tapahtuu jokin muutos. Harvoin tätä muutosta huomataan riittävän ajoissa organisaation sisällä, kun arki ajaa kehittämisen yli. Lopulta myyntitulokset alkavat laskea. Usein myyntijohtajan helpoin vastaus on painaa kaasua, jonka lopputuloksena lisätään entisestään tätä vanhentunutta tekemistä.

Ajantasaiset myyntimallit varmistavat kasvun

Myynnin mallia tulee huoltaa ja ylläpitää jatkuvasti, jolloin voidaan varmistua sen ajantasaisuudesta ja myynnin notkahtaminen vältetään. Ulkopuolisen asiantuntijan auditointi ja sparraus on tarpeen säännöllisesti lähestulkoon jokaisessa yrityksessä.

Myyntimallin auditointi

Myyntimallin auditoinnissa selvitetään, onko myynnin tekeminen, mittarit, prosessit ja myyjien ja esimiesten kyvykkyydet ajan tasalla. Usein auditoinnin yhteydessä löydetään myös ideoita tuotteen, tai palvelun kehittämiseksi.

Palveluprosessi

1. Auditointi

2. Tulosten analysointi ja mahdollisten ongelmakohtien raportointi

3. Selkeä kuvaus keskeisimmistä kehitystarpeista ja tarvittaessa ehdotus myynnin muotoilu­projektista ja myyjien osaamisen kehittämisestä