Pelikirjat

Pelikirjan luominen kannattaa aloittaa nyt

Moni yritys on jäänyt kokonaan määrittelemättä. On keksitty hyvä liikeidea, perustettu yhtiö ja alettu tekemään. Vaikka moni yritys näyttää yhtiöltä ulospäin, sisältä katsottuna toiminta voi olla epämääräistä ja määrittelemätöntä. Tällaisessa tilanteessa toiminta rakentuu yleensä yksilöiden varaan ja sitä on vaikea skaalata. Ansaitakseen olemassaolonsa oikeutuksen pidemmällä aikavälillä ja mahdollistaakseen kasvunsa, yritys on määriteltävä edes kevyesti.

Määrittely vaatii yleensä tärkeimpien prosessien kuvaamista, toimintamalleja, roolituksia ja yhteisiä pelisääntöjä, sekä mittareita. Ellei yrityksellä ole pelikirjaa, sen luominen kannattaa aloittaa nyt. Pelikirja on yrityksen yhteinen ohjeistus joka määrittelee organisaation toimintaa.

Pelikirja kiteyttää yhteiset tavat toimia

Pelikirjan synnyttäminen alkaa Toplinerin fasilitoimalla myllytys-palaverilla, jonka perusteella selviää millaisia määrittelyitä on tehtävä ja onko kokonaiselle pelikirjalle tarvetta.

Pelikirjassa on kokoelma organisaation tärkeimmistä pelisäännöistä, se on eräänlainen käyttäytymisen koodisto, joka kuvaa yhteisen tavan toimia. Pelikirja toimii perehdytysten perustana ja muodostaa lopulta toiminnan selkärangan. Pelikirja myös määrittelee yrityksen kulttuurin kulmakivet ja toiminnan kontrolloivat ideat.

Palvelu­prosessi

1. Myllytys

2. Johtopäätökset

3. Kuvaus tarpeesta ja ehdotus pelikirjan rakentamisesta